Kancelaria Podatkowa - Wrocław, Zielona Góra, Żary
Posiadamy certyfikat AEO, Oferujemy audyt podatkowy, odwołanie od decyzji, skarga do WSA, interpretacje podatkowe, spór z urzędem.

Reprezentowanie w sprawach podatkowych


Kancelaria Podatkowa Sławomir Chmielewski specjalizuje się w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe i Urzędy Kontroli Skarbowej. Uczestniczymy we wszystkich etapach kontroli, sporządzamy pisma w imieniu podatnika ponadto wnosimy odwołania od decyzji podatkowych. Sporządzamy wszystkie pisma w postępowaniach podatkowych, piszemy wnioski o umorzenia zobowiązań podatkowych, rozłożenia na raty, wnioski o wznowienia postępowania podatkowego, stwierdzenia nieważności decyzji.

 

Doradzam i sporządzam wszelkie pisma w zakresie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urzędy Skarbowe. Występuje również przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych

 

 

 

 

 

Nasze biuro:
Kancelaria Podatkowa
Sławomir Chmielewski

Doradca Podatkowy

ul. Reymonta 7
68-200 Żary
biuro tel. (+48) 68 363 83 28

biuro we Wrocławiu
ul. Jesionowa 50/2
tel. (+48) 505 149 003

Departament doradztwa podatkowego
(spory podatkowe, doradztwo, audyt podatkowy)
tel. (+48) 505 149 003

Departament usług księgowych
tel. tel. (+48) 68 363 83 28

Departament usług kadrowych
tel. (+48) 662 339 584

Departament cen transferowych
Wrocław, Zielona Góra, Warszawa
biuro tel. 68 363 83 28
tel. kom. 505 149 003
tel. kom. 502 163 881

e-mail: E-MAIL: Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski | Żary