Kancelaria Podatkowa - Wrocław, Zielona Góra, Żary
Posiadamy certyfikat AEO, Oferujemy audyt podatkowy, odwołanie od decyzji, skarga do WSA, interpretacje podatkowe, spór z urzędem.

Audyt podatkowy

Co to jest audyt podatkowy?
Audyt podatkowy to kontrola w Firmie ksiąg podatkowych i dowodów źródłowych, która ma odpowiedzieć na pytanie:

Czy przedsiębiorca płaci swoje zobowiązania w prawidłowej wysokości?
Dotyczy zarówno zaniżenia jak i zawyżenia wysokości zapłaconych podatków.

Badanie polega na:

 • Identyfikacji wszystkich obszarów ryzyka* podatkowego z uwzględnieniem aktualnej praktyki Urzędów Skarbowych, Urzędów kontroli Skarbowej i im przeciwdziałaniu,
 • Minimalizacji nieprawidłowych działań podatnika i jego skutków podatkowych,
 • Wskazaniu działań, które w przyszłości zmniejszą i zracjonalizują wysokość podatków

"Obszar ryzyka" - to ten obszar działania firmy, w którym mogą wystąpić ewentualne spory z organami skarbowymi. Doradca te obszary identyfikuje oraz wskazuje działania które je minimalizują.

Badaniu poddane są dokumenty źródłowe, księgi podatkowe i inne dokumenty (umowy itp.) mające wpływ na powstanie i zakres obowiązków podatkowych, tj.:

 • Podatku dochodowego od osób fizycznych (funkcja płatnika)
 • Podatku dochodowego od osób prawnych
 • Podatku od towarów i usług VAT
 • Podatku akcyzowym
 • Podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Podatków lokalnych
 • Zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 

Z dokonanego audytu podatkowego firma uzyskuje ogromne korzyści w postaci:

 • Minimalizacji ryzyka podatkowego,
 • Ewentualnych zwrotów nienależnych podatków,
 • W przypadku nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych podatnik unika sankcji karno-skarbowych oraz sankcji podatkowych,

 

Nasze biuro:
Kancelaria Podatkowa
Sławomir Chmielewski

Doradca Podatkowy

ul. Reymonta 7
68-200 Żary

biuro tel. (+48) 505 149 003

biuro we Wrocławiu
ul. Jesionowa 50/2
tel. (+48) 505 149 003

Departament cen transferowych
Wrocław, Zielona Góra, Warszawa

tel. kom. 505 149 003
e-mail: E-MAIL: Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski | Żary