Kancelaria Podatkowa - Wrocław, Zielona Góra, Żary
Posiadamy certyfikat AEO, Oferujemy audyt podatkowy, odwołanie od decyzji, skarga do WSA, interpretacje podatkowe, spór z urzędem.

Analiza cen transferowych

Ceny transferowe - pojęcie

Ceny transferowe to cena towarów, usług, wartości niematerialnych i prawnych stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ponieważ cenę transferową ustalają podmioty, pomiędzy którymi występują określonego rodzaju powiązania, ze względów gospodarczych, ceny te nie zawsze są zgodne z cenami rynkowi stosowanymi pomiędzy podmiotami niezależnymi na takie same czy podobne towary czy usługi. Odpowiednie kształtowanie cen transferowych może prowadzić niekiedy do tzw. przerzucenia dochodu, tj. profit shirting.

W celu wyeliminowania przerzucania dochodów ceny powinny być ustalane w taki sposób, w jaki zostałyby ustalone pomiędzy podmiotami niepowiązanymi ( zgodnie z zasadą "ceny rynkowej" - arms length principle ).

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są szczególnie wnikliwie kontrolowane przez organy podatkowe. Aby nie narazić się na ustalenie dochodów w sposób szacunkowy w wyniku stosowania niższych cen pomiędzy takimi podmiotami, przedsiębiorcy muszą pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu takich transakcji.

Zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przekroczenie łącznej kwoty wymagalnych w danym roku podatkowym świadczeń powoduje obowiązek sporządzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej. Dotyczy to nie tylko podmiotów powiązanych, ale również kontrahentów dokonujących płatności podmiotom posiadającym miejsce zamieszkania albo siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Nasza firma w związku z powyższym pragnie przedstawić ofertę usług w powyższym zakresie:

 1. Sporządzanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  Przygotowanie, aktualizacja lub analiza przygotowanej przez Klienta obowiązkowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi wymaganej przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
   
 2. Opiniowanie umów z podmiotami powiązanymi
  Analiza i opiniowanie umów handlowych zawieranych przez podmioty powiązane ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji podatkowych a zwłaszcza przepisów o cenach transferowych.
   
 3. Pomoc w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych
  Udział i pomoc w trakcie kontroli podatkowych dotyczących cen transakcyjnych, w tym przygotowanie odpowiedniej argumentacji i dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika w zakresie cen transferowych.
   
 4. Pomoc w celu zawarcia porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych
  Doradztwo na wszystkich etapach procedury porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych, w tym prawidłowe sporządzenie wniosków, przekazywanie informacji i przygotowanie materiałów dotyczących metodologii kalkulacji ceny.

Więcej informacji na stronie www.cenytransferowe.pl

Nasze biuro:
Kancelaria Podatkowa
Sławomir Chmielewski

Doradca Podatkowy

ul. Reymonta 7
68-200 Żary

biuro tel. (+48) 505 149 003

biuro we Wrocławiu
ul. Jesionowa 50/2
tel. (+48) 505 149 003

Departament cen transferowych
Wrocław, Zielona Góra, Warszawa

tel. kom. 505 149 003
e-mail: E-MAIL: Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski | Żary