Kancelaria Podatkowa - Wrocław, Zielona Góra, Żary
Posiadamy certyfikat AEO, Oferujemy audyt podatkowy, odwołanie od decyzji, skarga do WSA, interpretacje podatkowe, spór z urzędem.

Porady Podatkowe On-line

Kancelaria Podatkowa świadczy swoje usługi doradztwa podatkowego również on-line przez Internet. Wypełniając poniżej zamieszczony formularz, możecie Państwo zadać pytanie doradcy podatkowemu lub zlecić napisanie pisma procesowego.


W tym zakresie Kancelaria zajmuje się tematyką:- rozwiązywania szczegółowych problemów z zakresu stosowania:
  • podatku VAT,
  • podatku dochodowego ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych
  • podatku akcyzowego  nowość !

- problematyką prowadzenia postępowań kontrolnych, podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. nieujawnionych źródeł przychodów oraz egzekucji administracyjnej w formie porad podatkowych lub ewentualnych wyjaśnień lub innej pomocy prawnej.


- sporządzaniem pism procesowych tj.:

  • skarg do NSA,
  • odwołań od decyzji podatkowych,
  • wniosków o wznowienie postępowania,
  • wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji,
  • zarzutów i innych pism w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Sporządzamy online dokumentację podatkową dotyczącą cen transferowych.
W szczególnych przypadkach po dostarczeniu niezbędnych dowodów sporządzamy i przesyłamy dokumentację w ciągu 7 dni. nowość !


Możecie Państwo skorzystać również z usług doradztwa podatkowych on-line  przez konkretny okres (np. w formie abonamentu miesięcznego) nowość !
Polega ona na stałej współpracę w ramach, której kontaktując się przez Internet - mail, zleceniodawca będzie otrzymywać stałą pomoc doradczą stosownie do swoich potrzeb. Porady, opinie, wyjaśnienia przekazywane będą stosownie do okoliczności drogą elektroniczną.
Usługa ta wyceniana jest indywidualnie lecz zawiera się w przedziale od 300 – 700 zł miesięcznie.

Tryb postępowania
Aby sprawnie i szybko odpowiedzieć na zadane pytanie należy szczegółowo przedstawić stan faktyczny sprawy. Jeśli do rozwiązania problemu niezbędne jest przedstawienie również umów,  faktur itp. to proszę przesłać zeskanowany dokument na adres e-mail.

W ciągu kilku godzin skontaktujemy się z zadającym pytanie, podając termin przesłania odpowiedzi oraz cenę za usługę. W przypadku potwierdzenia warunków wpłacacie Państwo podaną kwotę na konto bankowe lub dokonujecie zapłaty przy odbiorze listownie odpowiedzi (w przypadku pisma, opinii, dokumentacji podatkowej).

Czas wykonania usługi tj. opinii, porad podatkowych nie przekracza 72h od momentu dokonania płatności na konto doradcy lub potwierdzenia zamówienia. W przypadku pozostałych usług - termin jest ustalany indywidualnie.

Ceny ustalane są indywidualnie, lecz w przypadku standardowych usług wynoszą:

- opinia podatkowa                                        od 120 zł (brutto)
(pisemne rozwiązanie problemu podatkowego wraz z podaniem podstawy prawnej, orzecznictwa oraz poglądów doktryny w tym zakresie)      

- porada podatkowa                                      od 70 zł (brutto)
(krótka odpowiedź na zadane pytanie zawierającą podstawę prawną rozstrzygnięć)

- sporządzenie pisma procesowego               od 280 zł (brutto)


Jako doradca podatkowy jestem zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Wszystkie uzyskane informacje są poufne i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Nasze biuro:
Kancelaria Podatkowa
Sławomir Chmielewski

Doradca Podatkowy

ul. Reymonta 7
68-200 Żary

biuro tel. (+48) 505 149 003

biuro we Wrocławiu
ul. Jesionowa 50/2
tel. (+48) 505 149 003

Departament cen transferowych
Wrocław, Zielona Góra, Warszawa

tel. kom. 505 149 003
e-mail: E-MAIL: Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski | Żary