Kancelaria Podatkowa - Wrocław, Zielona Góra, Żary
Posiadamy certyfikat AEO, Oferujemy audyt podatkowy, odwołanie od decyzji, skarga do WSA, interpretacje podatkowe, spór z urzędem.

Publikacje Prasowe

Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski aktywnie współpracuje i redaguje publikacje w czasopiśmie podatkowym "Prawo Przedsiębiorcy”. Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje prasowe zamieszczone w portalu INFOR.pl w latach 2003-2007

 1. Korekta informacji podsumowującej w trakcie kontroli podatkowej

  Prawo Przedsiębiorcy 28/2007

  Korekta informacji podsumowującej w trakcie kontroli podatkowej. W trakcie kontroli urzędu skarbowego w zakresie VAT jesteśmy zmuszeni dokonać korekty informacji podsumowującej za okres, za który dokonywana jest ta kontrola. Czy pomimo trwającej kontroli podatkowej możemy dokonać takiej korekty? W art. 3 pkt 5 ordynacji podatkowej (o.p.) szeroko ujęto termin „deklaracja podatkowa” - deklaracjami są nie tylko deklaracje w potocznym tego słowa znaczeniu...

 2. "Trucking" na obszarze UE

  Prawo Przedsiębiorcy 20/2007

  "Trucking" na obszarze UE Przedsiębiorstwo transportowe mające siedzibę w Polsce świadczy usługi dla podmiotów mających siedzibę w Holandii. Przewóz organizowany jest w ten sposób, że spółka krajowa używa do świadczenia usług stanowiące jej własność ciągniki siodłowe kierowane przez kierowców będących pracownikami podmiotu polskiego. Natomiast przy świadczeniu usług korzysta z naczep samochodowych - własności kontrahenta zagranicznego. Podmiot polski przy zakupie paliwa używa...

 3. Budowa basenu w budynku mieszkalnym - stawka VAT

  Prawo Przedsiębiorcy 1/2007

  Budowa basenu w budynku mieszkalnym - stawka VAT Jako wykonawcy budujemy jednorodzinny dom, w którym będzie się znajdować duży basen. Powstaje jednak pytanie, czy należy fakturować tę budowę jako całość i opodatkować 7-proc. stawką VAT, czy może należy wyłączyć wartość usług i materiałów związanych z budową basenu i opodatkować budowę według stawki 22 proc.? Ustawa o VAT w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a określa, że w okresie do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 proc. w odniesieniu...

 4. Zakup towaru od Włocha niebędącego podatnikiem VAT

  Prawo Przedsiębiorcy 41/2006

  Zakup towaru od Włocha niebędącego podatnikiem VAT Dokonaliśmy zakupu maszyny od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niemającej numeru identyfikacyjnego VAT UE mieszkającej we Włoszech. Maszynę sprowadziliśmy do Polski. Na rachunku otrzymanym od sprzedawcy jest jedynie cena brutto. Jak należy w takim przypadku prawidłowo postępować z naliczaniem i odliczaniem VAT? Naszym zdaniem powyższa transakcja nie ma wpływu na obciążenie VAT, ponieważ przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym...

 5. Opóźnienie w zapłacie należności za złom stalowy a obowiązek podatkowy w VAT

  Prawo Przedsiębiorcy 36/2006

  Opóźnienie w zapłacie należności za złom stalowy a obowiązek podatkowy w VAT Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży złomu stalowego. Co zrobić w sytuacji, kiedy kontrahent, który pobrał złom, spóźnia się z zapłatą ponad 30 dni? Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w tym podatku powstaje, co do zasady, z chwilą wydania...

 6. Wniosek o zwrot w terminie 60 dni

  Prawo Przedsiębiorcy 34/2006

  Wniosek o zwrot w terminie 60 dni W rozliczeniu podatku od towarów i usług za maj 2006 r. nasza firma nie wykaże podatku należnego, gdyż nie dokonaliśmy sprzedaży opodatkowanej. Przedsiębiorstwo usługowo wytwarza elementy mostów z powierzonego materiału dla kontrahenta zagranicznego z Belgii. Całość sprzedaży jest opodatkowana przez ten podmiot zagraniczny. Z art. 87 ust. 5 ustawy o VAT wynika, iż w takim przypadku dla otrzymania zwrotu w terminie 60 dni należy złożyć umotywowany wniosek. W jaki...

 7. Stawka VAT dla podwykonawców usług uszlachetniania

  Prawo Przedsiębiorcy 16/2006

  Stawka VAT dla podwykonawców usług uszlachetniania Czy podwykonawcy usług świadczonych na zlecenie podatników świadczących bezpośrednio usługi uszlachetniania na majątku ruchomym na rzecz podmiotów z obszaru UE mogą korzystać ze stawki 0 proc. VAT? Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o VAT i z VI Dyrektywą Unii Europejskiej usługi wykonywane na rzeczach ruchomych podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym są faktycznie wykonywane. W sytuacji jednak gdy usługi są wykonywane na rzecz nabywcy, który poda...

 8. Podatek naliczony z tytułu WNT do odliczenia w następnym miesiącu

  Prawo Przedsiębiorcy 12/2006

  Podatek naliczony z tytułu WNT do odliczenia w następnym miesiącu W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości rozliczenia VAT za wrzesień 2005 r. kontrolujący z urzędu skarbowego ustalili, że firma nie naliczyła kwoty podatku należnego z tytułu WNT. Towar kupiony we Francji, otrzymany został 1 października 2005 r., lecz kontrahent wystawił fakturę 29 września 2005 r. Według urzędu skarbowego obowiązek podatkowy powstał we wrześniu i podatek należny powinien być rozliczony w tym miesiącu...

 

Więcej interesujących publikacji opracowanych przez "Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski" znajdziesz na stronie www.prawo-przedsiebiorcy.infor.pl »

 

Nasze biuro:
Kancelaria Podatkowa
Sławomir Chmielewski

Doradca Podatkowy

ul. Reymonta 7
68-200 Żary

biuro tel. (+48) 505 149 003

biuro we Wrocławiu
ul. Jesionowa 50/2
tel. (+48) 505 149 003

Departament cen transferowych
Wrocław, Zielona Góra, Warszawa

tel. kom. 505 149 003
e-mail: E-MAIL: Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski | Żary