Kancelaria Podatkowa - Wrocław, Zielona Góra, Żary
Posiadamy certyfikat AEO, Oferujemy audyt podatkowy, odwołanie od decyzji, skarga do WSA, interpretacje podatkowe, spór z urzędem.

Centrum Sporów Podatkowych

Kancelaria Podatkowa od wielu lat z sukcesami świadczy usługi związane z reprezentowaniem podatników w trakcie kontroli podatkowej, kontroli skarbowej, postępowań podatkowych oraz postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W związku z powyższym Zespół Kancelarii Podatkowej po zebraniu kompleksowej wiedzy i doświadczenia w rozwiązywaniu trudnych problemów podatkowych, powołał do życia nową strukturę w ramach naszej Kancelarii - Centrum Sporów Podatkowych.

Centrum jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na kompleksowe i pełne inwencji działania w obronie podatników.

Aktywne zmagania z materią podatkową to czynne poszukiwania rozwiązań podatkowych w sposób niekonwencjonalny i niebanalny.

Realizując kompleksowość usług, w trakcie sporów podatkowych zajmujemy się także egzekucją administracyjną oraz doradzamy w postępowaniu karno-skarbowym.

Naszą specjalnością jest rozwiązywanie szczególnie trudnych i skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego oraz egzekucji podatkowej.

Egzekucja administracyjna jest w prawie polskim uregulowana w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 110 poz. 968)

Podstawowym celem naszego funkcjonowania jest uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sporu.

 

Zespół Kancelarii Podatkowej:
 • reprezentuje Klienta przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Kontroli Skarbowej, Sądami Administracyjnymi w sprawach:
  • nieujawnionych źródeł przychodów,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku VAT,
  • podatku akcyzowego - nowość !
  • podatków lokalnych,
  • ulg i zwolnień podatkowych,
  • cen transferowych
    
 • sporządza pisma do Urzędów Skarbowych, odwołania, zażalenia, skargi do WSA, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • eprezentuje w trakcie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe i w ramach tego sporządzam zarzuty, wnioski o umorzenie postępowania egzekucyjnego – nowość !

Pamiętaj! Pomimo przegranej sprawy podatkowej masz wiele możliwości walczyć o swoje prawa!

 

Wynagrodzenie.
Zasady wynagrodzenia określamy przed rozpoczęciem świadczenia usług. Wynagrodzenie jest uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy oraz wysokości wartości sporu. Na wyraźne życzenie Klienta dopuszczamy możliwość zawarcia umowy, w której część wynagrodzenia będzie wypłacone jedynie w sytuacji pomyślnego wyniku sprawy.


Nasze biuro:
Kancelaria Podatkowa
Sławomir Chmielewski

Doradca Podatkowy

ul. Reymonta 7
68-200 Żary

biuro tel. (+48) 505 149 003

biuro we Wrocławiu
ul. Jesionowa 50/2
tel. (+48) 505 149 003

Departament cen transferowych
Wrocław, Zielona Góra, Warszawa

tel. kom. 505 149 003
e-mail: E-MAIL: Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski | Żary